Připravujeme

Tramvaj života, Tea Ranno

Připravujeme překlad a české vydání dojemné italské knížky pro děti plné obětavosti, lásky a naděje: „Tramvaj ...